Om Stigbyggarlaget i Prästaskogen

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 5 november, 2019

Spåren i Prästaskogen är under framtagande och sköts av vår lokal arbetsgrupp på plats under ledning av Gustaf Johansson.

Spåren ligger i ett naturreservat och anläggs med tillåtelse av Länsstyrelsen som förvaltare området.

Information om vad som är på gång får man här på hemsidan eller via facebookgruppen ….