Om Stigbyggarlaget i Sövde/Salsbjer

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 5 november, 2019

Spåren på Salsbjer tas fram av Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling inom ramarna för ett Leaderprojekt. Tillsyn och underhåll och framtida stigbyggardagar sköts av eller genom Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sövde Blentarp.

Information sker via hemsidan. Ledansvarig är Fredric Piper.