Om Stigbyggarlaget på Spillepengen

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 5 november, 2019

Spåren på Spillepengen är framtagna i ett samarbete mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Stiftelsen Fritidsområdet Spillepengen. I samarbetet har basen för lederna tagits fram, en bas som sedan förfinas, förädlas och sköts av ideella cyklister och stigbyggare.

Ledansvarig för området är Robert Glembro. Kommunikation kring vad som ska göras på spåret sker här på hemsidan och via den slutna facebookgruppen ….