Klosterängshöjden

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 25 november, 2019

Vi välkomnar Klosterängshöjdens stigbyggare till föreningen.

Vi hoppas att vi ska kunna vara med och bidra till att fler engagerar sig och ansluter sig till ert spårbygge i Lund. Projektet handlar om att få fram ca 3,5 km tätortsnära stig och byggs helt på ideell basis i samråd med kommunen som upplåter marken.