Samordningsprojekt och framtiden

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 15 september, 2020

Mountainbike Skåne som projekt har varit en del av det samordningsprojekt som Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har drivit de senaste tre åren. Projektet är nu slutredovisat gentemot Regionala Utvecklingsnämnden som finansierat arbetet. Vi har nått väldigt långt med projektet och dess resultat sammanfattas nu under hösten i ett ramverk för hur man kan skapa hållbara stigar, leder och projekt framöver runt om i Skåne.

Ett högt satt mål i projektet var att när vi nu slutredovisade skulle vi ha projektmedel för ytterligare 3 år och dessutom kunna växla upp och ha två personer anställda som på allvar kunnat börja jobba med ett regionalt huvudmannaskap. Men som så mycket annat kom det en pandemi under våren som stängde de dörrar som stod på glänt för denna inriktning.

Mountainbike Skåne kommer därför framöver fokusera på det ideella nätverk som nu vuxit fram under dess paraply och försöka att med gemensam krafter efterfölja det ramverk som i höst publiceras så att alla lokala projekt drar åt gemensam riktning och ger cyklister en förstklassig upplevelse av de skånska stigarna.

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling går också över i en ny fas helt baserad på ideellt arbete (utöver enstaka ledprojekt som drivs inom Stiftelsen). Det primära arbetet kommer vara att samla medel till lokala stigbyggarlag, hålla liv i den referensgrupp som följt arbete sedan början med Länsstyrelsen, Region Skåne, Tourism in Skåne, Skåneleden och Skånska Landskap. I referensgruppen kommer vi titta på de framtida möjligheterna att skapa en regional organisation som kan vara huvudman för skånska mtb spår och säkra dess långsiktiga utveckling