Skånska banchefer samarbetar

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 18 november, 2020

Under hösten har samarbetet mellan de flesta av skånes lokala banchefer och spåransvarig höjt sig till en helt ny nivå. Generöst delas erfarenheter och idéer om hur man kan lösa allt från små telajer till större och mer utmanande frågor. Det känns som ett fantastiskt steg framåt för nätverket när samverkan och utveckling börjar drivas på underifrån och borgar gott för framtiden.

Ett första härligt exempel på detta samarbete är att man, om läget med corona tillåter, kommer anordna en studieresa till Bornholm i vår för alla medlemmar som vi utveckla sig själva som stigbyggare och representanter för publika spår. Dels genom att vi får träffa ledande personer på Bornholm som bygget en hel del fantastiska stigar, men framförallt genom att vi som medlemmar i Mountainbike Skåne träffas, lär känna varande och kan börja dela erfarenheter med varandra. Är man inte medlem men brinner för frågorna är man såklart ändå välkommen in i gemenskapen.

Studieresan kommer läggas upp som ett evenemang här på hemsidan där man kan anmäla sitt intresse för resan.

Vi är för övrigt nu över 240 medlemmar i nätverket!!!