Uppdateringar hemsida

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 4 maj, 2021

Vi har nu gjort lite ändringar på hemsidan för att göra den mer användarvänlig för nätverkets medlemmar. Under fliken samarbeta har vi lagt upp länkar till alla handlingar och underlag som tagits fram i det samordningsprojekt som Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling drivit mellan 2018-2020.

Så nu kan man få idéer och tips på hur man kan formulera planeringsunderlag för nya projekt och hur man kan använda detta i samråd- och tillståndsprocessen. Man kan läsa på i vårt ramverk om vad som är viktigt att tänka på i olika faser av ett ledprojekt samt inte minst ladda ner filer för alla pictogram och skyltar som vi använder i markeringen av våra spår. Med lite tur kan man med denna hjälpen få lokala företagare eller kommunen att stötta med trycket av skyltningen för att rama in era stigprojekt med en ändamålsenlig ledmarkering.