Lite projektpengar till Lerjevallen

Skapat av Fredric Piper för stigbyggarlag den 27 maj, 2021

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har tillsammans med friluftsfrämjandet i Kristianstad och de lokala stigbyggarna på Lerjevallen sökt lite pengar för skyltning av lederna och inköp av verktyg och material för underhåll av spåren. Vi är superglada att Sparbanken Skåne 1826 gillar arbetet som görs på Lerjevallen och gör det möjligt att slutföra detta fina projekt genom att bevilja ansökan.