Mountainbike Skåne är ett nätverk för hållbar utveckling av publika stigar och leder för cykling i det skånska landskapet. Inom nätverket driver vi dels projekt för ledutveckling men vi fungerar även som en vänförening där det är öppet för alla som vill vara med på resan att engagera sig lokalt för att göra Skåne till en bättre plats att cykla mountainbike i.

Mountainbike Skåne är ett registrerat varumärke för skyltade, hållbara, tillgängliga och graderade leder som alla ska vara välkomna att cykla på. Att verka inom Mountainbike Skåne innebär att man står bakom vår värdegrund.

Vi ser allas lika värde och vill att alla ska få möjlighet till en bra upplevelse i naturen.

När vi cyklar i naturen gör vi det med stöd av allemansrätten. Detta innebär i all enkelhet att inte störa och att inte förstöra naturen vi vistas i. För att förtydliga hur vi tror att vi får ett hållbart nyttjande av de stigar vi vill cykla och accepteras som en del av det skånska friluftslivet följer vi  IMBA:s Rules of the Trail, på svenska ”Stigcyklistens Sju Budord”*

 1. Cykla bara där du vet att du faktiskt får.
 2. Respektera andra på stigen. Lämna företräde för vandrare och ryttare och var inte främmande för att du ibland kan behöva stanna helt. Använd gärna en stiganpassade ringklocka även i skogen.
 3. Lär dig allemansrätten och hur den påverkar oss. Värna om det du vill njuta av, vår gemensamma natur.
 4. Sladda inte, att låsa hjulen i onödan bidrar mest med slitage och ger oss cyklister dåligt rykte.
 5. Undvik att cykla över känsliga marker och på de allra våtaste dagarna
 6. Ta med ditt – och även andras – skräp tillbaka från skogen.
 7. Hälsa! Var den trevligaste personen i skogen.

*Översättning av IMBAs Rules of the Trail gjord av Daniel Brecce på Bicycling Magazin.

När vi bygger stig gör vi det med ett hållbart perspektiv, detta innebär:

 1. Vi står bakom att stigbygget inte omfattas av allemansrätten.
 2. Vi bygger och underhåller bara stigar där vi har lov från markägaren att göra så.
 3. Vi skapar stigar för allmänheten att nyttja.
 4. Nya stigar samråds med Länsstyrelsen, Kommun och andra intressenter för bästa möjliga planering.
 5. Vi skapar stigar som följer de tekniska graderingarna som anges inom Mountainbike Skånes skyltningsmanual.
 6. Vi strävar efter stigar som smälter in i landskapet och som inte leder till onödigt slitage på naturen.
 7. Vi skapar stigar som hjälper cyklister till ett bra möte med andra friluftsmänniskor i korsningar och områden där vi samsas om naturen
 8. Vi bygger inte bara stigar för oss själva, vi vill skapa stigar som kan locka fler till att upptäcka sporten, utvecklas och våga utmana sig för en lång tid framåt!!