Mountainbike Skåne handlar om att förverkliga visionen om fler stigar och leder för stigcykling i Skåne, ett regionalt nätverk av stigar öppet för alla. Vi vill att cyklingen ska vara tillgänglig, nära där du bor. Att Skåne ska upplevas som en destination för stigcyklister där det aldrig är långt till nästa stig, en destination som kan vara första steget till ett större äventyr runt om i världen i framtiden.

Målet med nätverket är att det ska finnas minst 500 km stigar och leder fördelade på minst 25 trailheads runt om i Skåne, alla som del av ett regionalt nätverk öppet för alla att nyttja. Detta gör det lättare att hitta ut, runt och hem på ett hållbart sätt, och erbjuder möjligheter för alla att komma ut och prova på att cykla i naturen.

Vi vill bidra till ökad samverkan mellan det offentliga, det ideella, besöksnäringen och företag som jobbar med mountainbike utveckling. Om vi kan tillhandahålla stigar och leder för både rekreation och turism så stärker det på sikt hållbara och bra relationer med markägare, markförvaltare och andra intressegrupper som också vill njuta av och bruka det skånska landskapet.

Vi står för en långsiktigt hållbar och bärkraftig idé om vad mountainbike kan göra för ett bättre Skåne att bo och besöka. I sak innebär det att vi bara jobbar med stigutveckling på mark där vi har överenskommelser med markägaren, att vi planerar våra leder och stigar så de matchar förväntningarna på dem, att de planeras i harmoni med såväl natur som andra intressegrupper.

Vi jobbar med allt från större enskilda projekt via vår huvudman Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling till att organisera oss i det ideella ledet och skapa starka lokala arbetsgrupper som bär fram utvecklingen på det lokala planet. Resultaten av våra stigbyggen kan sedan fritt nyttjas med stöd av allemansrätten. Det är så vi tror vi kan skapa en hållbar utveckling i Skåne.

Basen i vårt arbete är ideella bidrag i form av tid och engagemang. Varje litet bidrag gör stor skillnad för vad vi kan uppnå med stigarna inom nätverket. Stöd gärna arbetet med ett litet bidrag på Swish 123 279 93 51 eller  BG 240-4580