Nätverket Mountainbike Skåne är öppet för alla som vill engagerar sig i och stötta arbetet mot våra mål och visioner och som delar vår värdegrund. Oavsett om det är du som privatperson, er förening eller ditt företag. Tillsammans kommer vi bli bättre på att göra vår röst hörd i samtalen om tillgång till den skånska naturen.

Nätverket är organiserat i stigbyggarlag där varje lag är engagerade i ett eller flera spårområde.

Det kan även vara ett område som inte har några spår, men där man fått lov från markägaren att röja fram nya stig, eller utveckla befintliga stigar och väva samman dessa till ett lednätverk. Det kan vara etablerade spår som med hjälp av nätverket kan utvecklas mot mer publikt användande och därmed få tillgång till lite mer resurser för underhåll, skyltning och utveckling genom våra samarbetspartners och via vår huvudman Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.

Nätverkets stigbyggarlag sköter om och utvecklar områden som är publikt tillgängliga och som man kan hitta här på hemsidan och på appen Mountainbike United. Antingen är området redan etablerat, eller så har man planer och visioner om att få igång ett nytt område. För att hänga på vill vi att:

  • Det finns skriftlig överenskommelse med markägaren om att få anlägga, skylta och underhålla stigar på dennes mark.
  • Man följer de graderingar om teknisk svårighet som ingår i ramverket för Mountainbike Skåne.
  • Det finns en eller flera personer som tar ansvar för åtgärder på spåret. En lagledare för vad som görs på spåren och som också är kontaktpersoner gentemot Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.
  • Att stigarna får läggas upp på denna hemsidan och i appen Mountainbike United.

I nätverket har vi som långsiktigt mål att alla våra stigområden ska vara del av vårt egna skyltningskoncept, men det är inget krav för att ansluta sig till nätverket utan vi ser ett större värde i att alla skånska spår kan samverka inom nätverket.

Välkommen som medlem!! Bli medlem

Nätverkets huvudman är Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.