Föreningen Mountainbike Skåne är öppen för alla som vill engagerar sig i, eller stötta arbetet mot målen och visionerna i projektet. Man kan vara med som individuell medlem, som föreningsmedlem eller som offentlig/kommersiell medlem. Tillsammans kommer vi bli bättre på att göra vår röst hörd i samtalen om tillgång till den skånska naturen.

Föreningen är organiserad i lokalavdelningar där varje lokalavdelning är engagerad i ett spårområde.

Det kan vara ett område som inte har några spår, men där man fått lov från markägaren att röja fram nya stig, eller utveckla befintliga stigar och väva samman dessa till ett lednätverk. Det kan även vara etablerade spår som med hjälp av föreningen kan utvecklas mot mer publikt användande och därmed få tillgång till lite mer resurser för underhåll, skyltning och utveckling genom våra samarbetspartners och via vår huvudman Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.

Föreningens lokalavdelningar sköter om och utvecklar områden som är publikt tillgängliga och som man kan hitta på appen Singletracker. Antingen är området redan etablerat, eller så har man planer och visioner om att få igång ett nytt område. Kraven att få starta upp en lokalavdelning är

  • Det finns skriftlig överenskommelse med markägaren om att få anlägga, skylta och underhålla stigar på dennes mark.
  • Man följer de graderingar om teknisk svårighet som ingår i skyltningskonceptet MTB Skåne.
  • Det finns en eller flera personer som tar ansvar för åtgärder på spåret. Lagledare för vad som görs på spåren och som också är kontaktpersoner gentemot Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.
  • Att stigarna får läggas upp på Singletracker.

I föreningen har vi som långsiktigt mål att alla våra lokalavdelningar och stigområden ska vara del av vårt egna skyltningskoncept, men det är inget krav för att ansluta sig till föreningen med sitt hemmaspår som en lokalavdelning.

Föreningen är under uppstart en del av av Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling som en informell vänförening. Målet är att på sikt bli en självständig förening som står på egna ben.