När vi gemensamt arbetar efter samma ideér och riktlinjer vävs våra lokala projekt samman till en bredare regional nytta. Utbudet sammanlänkas och känslan av ett attraktivt och välfungerande område för stigcykling stärks vilket öppnar upp för ännu fler stigar i framtiden

Här hittar ni våra tips och rekommendationer från vårt ramverk kring ledutveckling, kan ladda ner arbetsplaner som vi gjort i tidigare projekt som inspiration i planerings och tillståndsfasen, får tillgång till printmallar för pictogram och infopointskyltar så att ni själva kan påbörja gradering och ledmarkering av era spår på vår gemensamma resa mot ett förverkligande av vår vision.

 

Vårt ramverk

Ramverket

Lathund ramverket

Arbetsplaner

Arbetsplan Ystad,  Arbetsplan Spillepengen, Arbetsplan Salsbjer, Arbetsplan Sjöbo Ora, Arbetsplan Smedstorp,  Arbetsplan Ryssberget & Hjortakroken Utkast,  Arbetsplan Härlöv, Arbetsplan Lerjevallen,  Arbetsplan Kronoskogen, Arbetsplan Lydinge,  Arbetsplan Fulltofta

Våra pictogram (printa med måtten 10x10cm)
Allmän information

Mountainbike Skåne Header MTBS, Grön Start start_grön, Blå Start start_blå, Röd Start start_röd, Svart Start start_svart, Cykel cykel, MTB Led MTB_LED, Parkering Parkering, ! ökad uppmärksamhet attention, X korsning korsning, Ej MTB Led MTB_LED_no, Ej Mountainbike Skåne led no_MTBS, Infopoint A3 och A2 MTBS_A3_skylt  MTBS_A2_skylt

Pilar

Gul pil gul, Grön pil_grön, Blå pil_blå, Röd pil_röd och Svart pil_svart

Nummer

Grön 1 1_grön, 2 2_grön, 3 3_grön, 4 4_grön, 5 5_grön, 6 6_grön, 7 7_grön, 8 8_grön, 9 9_grön

Blå 1 1_blå, 2 2_blå, 3 3_blå, 4 4_blå, 5 5_blå, 6 6_blå, 7 7_blå, 8 8_blå, 9 9_blå

Röd 1 1_röd, 2 2_röd, 3 3_röd, 4 4_röd, 5 5_röd, 6 6_röd, 7 7_röd, 8 8_röd, 9 9_röd

Svart 1 1_svart, 2 2_svart, 3 3_svart, 4 4_svart, 5 5_svart, 6 6_svart, 7 7_svart, 8 8_svart, 9 9_svart

Samtliga underlag är framtagna av Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling inom ramarna för ett samordningsprojekt som drevs 2018-2020 och stöttades av regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Underlagen för skyltning får användas fritt inom ramarna för att man följer värdegrunden för nätverket och riktlinjerna i ramverket för skyltning och gradering.

Felaktigt användande av skyltningsmaterial kan leda till att man blir ombed att plocka ner skyltningen eller lösa bakomliggande problem varför skyltningen inte anses användas för sitt tänkta ändamål, nämligen publikt öppna graderade leder överenskomna med markägaren.

Mountainbike Skåne är ett registrerat varumärke.