När vi gemensamt arbetar efter samma ideér och riktlinjer vävs våra lokala projekt samman till en bredare regional nytta. Utbudet sammanlänkas och känslan av ett attraktivt och välfungerande område för stigcykling stärks vilket öppnar upp för ännu fler stigar i framtiden

Här hittar ni våra tips och rekommendationer från vårt ramverk kring ledutveckling, kan ladda ner arbetsplaner som vi gjort i tidigare projekt som inspiration i planerings och tillståndsfasen, får tillgång till printmallar för pictogram och infopointskyltar så att ni själva kan påbörja gradering och ledmarkering av era spår på vår gemensamma resa mot ett förverkligande av vår vision.

 

Vårt ramverk

Arbetsplaner

Våra pictogram (printa med måtten 10x10cm)

Allmän information

Pilar

Nummer

Grön

Blå

Röd

Svart

Samtliga underlag är framtagna av Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling inom ramarna för ett samordningsprojekt som drevs 2018-2020 och stöttades av regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Underlagen för skyltning får användas fritt inom ramarna för att man följer värdegrunden för nätverket och riktlinjerna i ramverket för skyltning och gradering.

Felaktigt användande av skyltningsmaterial kan leda till att man blir ombed att plocka ner skyltningen eller lösa bakomliggande problem varför skyltningen inte anses användas för sitt tänkta ändamål, nämligen publikt öppna graderade leder överenskomna med markägaren.

Mountainbike Skåne är ett registrerat varumärke.

 

Tillbaka till startsidan