Klosterängshöjden

På Klosterängshöjden intill E22 i nordöstra Lund arbetar gruppen sedan 2018 med att bygga stadsnära mtb-stig i samråd med Lunds Kommun, som också stödjer bygget med visst material. Hösten 2019 finns ungefär en kilometer handbyggd stig, och fullt utbyggd beräknas slingan bli ca 3,5 km. Arbetet bygger helt på ideella krafter från en löst sammansatt grupp stigbyggare under regelbundet annonserade byggdagar. Kontaktperson och led-ansvarig är Anders Hylmö. anders.hylmo@gmail.com

Inlägg

Stigbyggarlaget har inte gjort några inlägg än.