Sjöbo Ora

Spåren i Sjöbo Ora är under uppbyggnad inom ett Leaderprojekt som drivs av Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling. Målet är att skapa 30 km stig i området. Området sträcker sig över tre markägare där överenskommelser med två av dem är på plats. Det tredje området som innefattar skidbacken och slänterna runt om hoppas vi ska lösas sig under vintern 2019. I området har vi redan tre kortare slingor klara och som nu sköts med tillsyn från lokala Friluftsfrämjandet. Dessa slingor ska förlängas något under våren 2020. Under vintern 2019/2020 röjs ca 20 km stig fram i två längre slingor, en blå och en röd. Under våren 2020 ska vi starta stigbyggarlag som kan hjälpa till och gräva till en bättre stigbädd längs delar av dessa spåren. Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling sköter tillsyn och skötsel tillsammans med Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sjöbo och lokalt ideella krafter. All information om skötsel och byggdagar sker via denna gruppen. Vill du hjälpa till att utveckla och underhålla spåren kan du kontakta våra lokalt ledansvariga på uppgifterna nedan. Ibland ordnas även byggdagar: Ledansvarig för Blå 1, Blå 2 och Skillarea är Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Sjöbo. Kontaktperson Alexander Rosenkvist, alexander.rosenkvist@friluftsframjandet.se Ledansvarig för Röd 3 är Jonas Christensson, jontegood@live.se

Inlägg