Sövde

Spåren i Sövde ligger på Salsbjers Udde och är under utveckling inom ett Leaderprojekt. Under vintern 2019 inväntar vi på besked från Länstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken då det ligger i ett N2000 område. Efter tillståndsbeviljande ska de befintliga spåra byggas ut till totalt 7 km led. Spåren är fördelade på två kortare gröna loopar, varav en är maskinbyggd och två längre spår på ca 3 km var (idag en blå slinga på ca 2 km) Skötsel och tillsyn av lederna sköts av Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sövde Blentarp. Information om stigbyggen och underhåll sker via denna grupp.

Inlägg