Spillepengen

Spåren på Spillepengen är framtagna i samarbete mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Stiftelsen Fritidsområdet Spillepengen. Det rör sig om ett kortare grönt spår som är färdigt och löpande underhålls. Ett längre blått spår som är färdigt men som utöver underhåll även löpande kan utvecklas för att främja ett bättre flow längs dragningen. Ett rött spår som är klart att cykla men där det löpande pågår en del stigbyggen för att utveckla karaktären av spåret. Spåren sköts om av en lokal stigbyggagrupp led av Robert Glembro. Information om spårebyggen och underhållsdagar via denna hemsida och en Facebook grupp,  

Inlägg