Vångaberget

Vångaberget har en gedigen historia för den skånska mountainbikescenen. Men mycket av forna tiders downhill och ibland direkt spektakulära nortshore lösningar har idag försvunnit från området. Idag har en grupp cyklister fått lov att utveckla mer tillgängliga stigar för stigcyckling uppe på berget av en av de större markägarna. Arbetet pågår löpande med ett spår och dialogen är igång med grannfastigheterna om att kunna utöka området framöver, men framförallt göra det lättare att nå på cykel på godkända stigar. Vill du var med och jobba med spåren är Kristoffer Jönsson kontaktperson och led-ansvarig. Han nås på mailen iamjyns@gmail.com

Inlägg

Stigbyggarlaget har inte gjort några inlägg än.