Bockeboda

  • 3.9(78)
  • Spårlängd: 5.7 km
  • Total stigning: 53 m
  • Total sänkning: 53 m

Parkering Parkering finns vid bockatorpet, det är även här banan utgår ifrån. Infarten är skyltad Bockatorpet ifrån Bockebodavägen. Faciliteter Toalett finns vid parkeringen. Närliggande affärer & restauranger Närmaste mataffär ligger i Vä, denna passerar man ifrån man kommer ifrån E22. Bockebodagården café har öppet söndagar mellan 10-16. Markägarinfo / stigansvariga Området förvaltas av Stiftelsen Skånska, www.skanskalandskap.se Landskap, banan är framtagen i samarbete med Kristianstad kommun och cykelklubben CKC4. Vem rör sig mer i området? Banan är speciellt anlagd för cykling samt terränglöpning, den korsar vandringsleder samt motionsslingor så fotgängare kan förekomma. Om banan Allmänt Smalt och tekniskt med mycket sten och rötter, och ett härligt flow - så kan man sammanfatta den första halvan av slingan (den s k södra slingan). Det förekommer inga drops eller större hopp, södra delen är dock väldigt teknisk med mycket stenar samt periodvis hala rötter, så för att man ska njuta av cyklingen bör man inte vara ren nybörjare. Den norra delen har något bredare stig, mer kuperat med ett par lite längre uppförsbackar. En del svåra partier med tajta svängar efter nedförsbacke som sedan går uppför. Några stengärden passeras också på norra slingan. Underlag Man rullar mestadels i barrskog, beroende på väder kan det finnas flera större vattenansamlingar (främst på norra slingan), var rädd om naturen och istället för att skapa nya spår vid sidan om vattnet så gå istället. Skyltning Leden är uppmärkt med ceriserosa cirklar, enkel att följa. Man kan välja att cykla både norra & södra slingan, man börjar då med södra slingan. Alternativt kan man gå direkt på norra slingan ifrån startplatsen på lilla gröningen vid parkeringen.

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners