Kronoskogens Friåkningsområde lätt tur

  • 3(60)
  • Spårlängd: 5.5 km
  • Total stigning: 19 m
  • Total sänkning: 20 m

Parkera vid Järnvägens Museum

Ett lätt spår som visar hur man på ett enkelt sätt kan ta sig till, runt och från det i skogen utpekade området för mtb cykling. Inom det utpekade området får man fritt köra på de stigar som finns. Denna runda är mestadels asfalterad eller grusad cykelväg och delar av grusvägar. Men den går också en bit på stig runt själva området för mtb cykling, för att markera inom vilka gränser man fritt kan cykla. Stigen runt är mestadels lätt, men kan även ha någon enstaka rot eller lite lösare underlag. Rundan som sådan är en fin familjerunda. Följ bilvägen norrut, och cykla sedan på cykelvägen mot campingen. Följ cykelvägen runt campingen tillbaka söderut. Efter en stund kommer området som är utpekat för mtb. Här tar man höger en liten bit på skogsbilvägen och viker sedan in vänster på stigen och följer denna längs området till nästa skogsbilväg där man åter viker vänster längs vägen runt området. Vid startpunkten för stigen runt området håller man höger och följer skogsbilvägen tillbaka till parkeringen. Kommun och förvaltare av området tittar på att utveckla fler och bättre spår i området. Detta förslag på runda är för att underlätta att hitta det nu utpekade området som man fritt får cykla i. Tänk därför på att det kan komma cyklister från olika håll på de stigarna som finns inom det utpekade området, då förvaltarna av området valt att hålla det som en friåkningsyta. Mer information om området finns på www.skanskalandskap.se

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners