Sjöbo Ora blå 2

  • 4.8(96)
  • Spårlängd: 1.3 km
  • Total stigning: 40 m
  • Total sänkning: 41 m

Ett lättare handbyggd XC spår genom tallskog och täta bokföryngringar.

En snäll blå stig vid foten av Sjöbo Oras skidbacke. Tekniska utmaningarna ligger i att delar går lite på skrå och några svängar som går svagt uppåt.

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners