Sjöbo Ora Grön 2

  • 5(100)
  • Spårlängd: 0.2 km
  • Total stigning: 4 m
  • Total sänkning: 3 m

En nybörjarvänlig led vid foten av Sjöbos skidbacke.

Ett kort varv för dig som vill prova på att cykla på skogsstig. Inga tekniska svårigheter. Spåret är finansierat av Europeiska Jordbruksfonden För Landsbygdsutveckling, utbetalda av Jordbruksverket vi Leaderprojekt i Syd Östra Skåne.

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners