Sjöbo Ora Röd 3

  • 4.4(88)
  • Spårlängd: 9.8 km
  • Total stigning: 350 m
  • Total sänkning: 350 m

Ett varierande mountainbikespår med inslag av enduroinspirerade sluttningar med snäva svängar och skråkörning.

Ett rött spår som börjar genom att du följer Blå 1 i cirka 300 meter och sedan viker av vänster vid startskylten. Ett klassiskt spår som ringlar sig fram i det varierande skogslandskapet. Partier av leden bjuder på endurokänsla med utgrävd stig som ringlar sig upp- och nedför sluttningarna. Leden går på flera ställen över över gamla rotvältor. Leden avslutas med flowiga utförslöpor. Marken där spåret går är periodvis ganska mjuk, så räkna med att det kan vara lite kämpigt att köra under våren. Under delar av året kan det också vara halt i spåret. Spåret ger en del tekniska utmaningar och är bitvis krävande, bland annat några lite brantare klättringar med snäva svängar. Parkera vid Friluftsfrämjandets stuga mitt emot Orebackens camping. Under vintern har jaktlaget företräde i området. Upptäcker du att jakt pågår under din cykeltur, så kör tillbaka samma väg som du kom. Ta gärna kontakt med den första jägaren som du ser och fråga hur du bäst tar dig tillbaka utan att störa jakten eller utsätta dig själv för fara. Spåret är finansierat av Europeiska Jordbruksfonden För Landsbygdsutveckling, utbetalda av Jordbruksverket vi Leaderprojekt i Syd Östra Skåne.

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners