Skummeslövsstrand Blå 3

  • 0(0)
  • Spårlängd: 2.7 km
  • Total stigning: 98 m
  • Total sänkning: 94 m

Fin mountainbikeled som passar alla.

Den blå leden i naturreservatet Norra Skummeslövsstrand ger dig snabb, skön stigcykling. De tekniska svårigheterna är få och leden kan köras av de allra flesta. OBS! Leden passerar bilväg vid två tillfällen - sakta ner och var försiktig! Det här är ett litet och populärt reservat, visa hänsyn till fotgängare, djur och natur.

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners