Spillepengen Röd 3

  • 3.8(76)
  • Spårlängd: 4.4 km
  • Total stigning: 78 m
  • Total sänkning: 78 m

Ett varierat XC spår med stenkistor, berms, naturstig och några snäva och branta kurvor utför.

Spåret ska köras moturs. Spåret börjar en bit på Blå 2 spåret och viker snart av brant uppför vänster och vidare runt på utsidan av skjutvallen. Härefter väntar ett kortare skogsparti. Vid slutet av skogspartiet korsar man vägen och kör ner mot vattnet, runt pumphuset på utsidan, och följer sedan stigen längs vattenkanten fram till den gamla agilityplatsen. Efter agilityplatsen följer man skåneleden 15 m mot bron, viker sedan vänster över vallen på vilken stigen sedan fortsätter runt stora delar av fritidsområdet. När spåret viker över grässlänten vid entrén och korsar motionsspåren, går det sedan tvärt vänster uppför backen längs med staketet. Följ sedan stigen, först längs gräsmattan, men också delvis in genom buskagen. Efter omväxlande stig över grässlänterna och genom buskagen korsar man åter vägen och kör upp på backen bredvid skjutbanan för att så småningom vika ner mot startpunkten.

Spårinformation i samarbete med SingleTracker

Vi arbetar löpande med att utveckla sidan. Har du tips och idéer är du välkommen att höra av dig.

Samarbetspartners