Mountainbike Skåne är ett nätverk mellan de engagerade personerna bakom stigarna och spåren i skogen och på samma gång ett nätverk av stigar och leder.

Vi vill förverkliga visionen om fler stigar och leder för stigcykling i Skåne i ett regionalt nätverk av stigar öppet för alla, drivet av lokalt engagemang i ett personligt nätverk. Vi vill att cyklingen ska vara tillgänglig, nära där du bor. Att Skåne ska upplevas som en destination för stigcyklister där det aldrig är långt till nästa stig, en destination som kan vara första steget till ett större äventyr runt om i världen i framtiden.

Visionen för nätverket är att det ska finnas minst 500 km stigar och leder fördelade på minst 25 trailheads runt om i Skåne, alla som del av ett regionalt nätverk öppet för alla att nyttja. Detta gör det lättare att hitta ut, runt och hem på ett hållbart sätt, och erbjuder möjligheter för alla att komma ut och prova på att cykla i naturen.

Vi vill bidra till ökad samverkan mellan det offentliga, det ideella, besöksnäringen och företag som jobbar med mountainbike utveckling. Om vi kan tillhandahålla stigar och leder för både rekreation och turism så stärker det på sikt hållbara och bra relationer med markägare, markförvaltare och andra intressegrupper som också vill njuta av och bruka det skånska landskapet.

Vi står för en långsiktigt hållbar och bärkraftig idé om vad mountainbike kan göra för ett bättre Skåne att bo och besöka. I sak innebär det att vi bara jobbar med stigutveckling på mark där vi har överenskommelser med markägaren, att vi planerar våra leder och stigar så de matchar förväntningarna på dem, att de planeras i harmoni med såväl natur som andra intressegrupper.

Vi jobbar med allt från större enskilda projekt via vår huvudman Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling till att organisera oss i det ideella ledet och skapa starka lokala arbetsgrupper som bär fram utvecklingen på det lokala planet. Resultaten av våra stigbyggen kan sedan fritt nyttjas med stöd av allemansrätten. Det är så vi tror vi kan skapa en hållbar utveckling i Skåne.

Vi ser allas lika värde och vill att alla ska få möjlighet till en bra upplevelse i naturen.

När vi cyklar i naturen gör vi det med stöd av allemansrätten. Detta innebär i all enkelhet att inte störa och att inte förstöra naturen vi vistas i. För att förtydliga hur vi tror att vi får ett hållbart nyttjande av de stigar vi vill cykla och accepteras som en del av det skånska friluftslivet följer vi  IMBA:s Rules of the Trail, på svenska ”Stigcyklistens Sju Budord”*

 1. Cykla bara där du vet att du faktiskt får.
 2. Respektera andra på stigen. Lämna företräde för vandrare och ryttare och var inte främmande för att du ibland kan behöva stanna helt. Använd gärna en stiganpassade ringklocka även i skogen.
 3. Lär dig allemansrätten och hur den påverkar oss. Värna om det du vill njuta av, vår gemensamma natur.
 4. Sladda inte, att låsa hjulen i onödan bidrar mest med slitage och ger oss cyklister dåligt rykte.
 5. Undvik att cykla över känsliga marker och på de allra våtaste dagarna
 6. Ta med ditt – och även andras – skräp tillbaka från skogen.
 7. Hälsa! Var den trevligaste personen i skogen.

*Översättning av IMBAs Rules of the Trail gjord av Daniel Brecce på Bicycling Magazin.

När vi bygger stig gör vi det med ett hållbart perspektiv, detta innebär:

 1. Vi står bakom att stigbygget inte omfattas av allemansrätten.
 2. Vi bygger och underhåller bara stigar där vi har lov från markägaren att göra så.
 3. Vi skapar stigar för allmänheten att nyttja.
 4. Nya stigar samråds med Länsstyrelsen, Kommun och andra intressenter för bästa möjliga planering.
 5. Vi skapar stigar som följer de tekniska graderingarna som anges inom Mountainbike Skånes skyltningsmanual.
 6. Vi strävar efter stigar som smälter in i landskapet och som inte leder till onödigt slitage på naturen.
 7. Vi skapar stigar som hjälper cyklister till ett bra möte med andra friluftsmänniskor i korsningar och områden där vi samsas om naturen
 8. Vi bygger inte bara stigar för oss själva, vi vill skapa stigar som kan locka fler till att upptäcka sporten, utvecklas och våga utmana sig för en lång tid framåt!!
 9. Vi tar hjälp av och följer vårt ramverk

Basen i vårt arbete är ideella bidrag i form av tid och engagemang. Varje litet bidrag med pengar gör stor skillnad för vad vi kan uppnå med stigarna inom nätverket. Stöd gärna arbetet med ett litet bidrag på Swish 123 279 93 51 eller  BG 240-4580

 

Tillbaka till startsidan